Vết cắt kim cương trong bảng tiêu chuẩn 4 C của GIA là gì? Tầm quan trọng của giác cắt đối với vẻ đẹp của viên kim cương.

Vết cắt kim cương hay giác cắt kim cương có lẽ là khía cạnh quan trọng nhất trong tiêu chuẩn 4C về đánh giá chất lượng kim cương, vì nó trực tiếp ảnh hưởng đến vẻ đẹp của viên kim cương. Vết cắt kim cương trong tiêu chuẩn đánh giá kim cương 4C trong chứng … Continue reading Vết cắt kim cương trong bảng tiêu chuẩn 4 C của GIA là gì? Tầm quan trọng của giác cắt đối với vẻ đẹp của viên kim cương.